Υπηρεσίες

Πληρωμή Λογαριασμών

Μπορείτε να κάνετε διάφορες πληρωμές που σχετίζονται με την ασφάλιση, την ενέργεια, την τηλεφωνία, τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και πολλά άλλα με την Υπηρεσία Πληρωμών Λογαριασμών της Dog’s Payment Institution S.A.

Διαβάστε περισσότερα >>

Μεταφορά κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό

Επισκεφθείτε έναν αντιπρόσωπο της DOG PI έχοντας μαζί μια έγκυρη ταυτότητα και μπορείτε να στείλετε χρήματα σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες μας είναι ανοιχτά σε καθημερινή βάση με διευρυμένο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και της Κυριακής.

Διαβάστε περισσότερα >>

Μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά

Επισκεφθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της DOG PI για να στείλετε ή να λάβετε άμεσα χρήματα από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Οι αντιπρόσωποι μας είναι ανοιχτά σε καθημερινή βάση με διευρυμένο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής. Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι η ταυτότητα σας και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη.

Διαβάστε περισσότερα >>

Υπηρεσίες Μεταφοράς Χρημάτων

Γνωρίζοντας την υπηρεσία ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων της Dog

Διαβάστε περισσότερα >>

Οι Υπηρεσίες Μας