Διαδικασία Ακύρωσης / Επιστροφής Χρημάτων

Ακύρωση αποστολής

Για να ακυρώσετε τη μεταφορά σας απαιτείται να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο σημείο εξυπηρέτησης αντιπροσώπου της Dog Payment Institution S.A. όπου και πραγματοποιήσατε τη μεταφορά σας. 

Σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης, ή αλλαγής τόπου από την περιοχή από όπου αποστείλατε την εντολή μεταφοράς κεφαλαίου, υποχρεούστε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Dog Payment Institution S.A. για να σας δοθούν σχετικές οδηγίες σχετικά με την ακύρωση του εμβάσματος. Tο ποσό που σας επιστρέφεται είναι το αρχικό ποσό αποστολής που είχατε επιλέξει να αποστείλετε. Η επιστροφή των χρεώσεων/τελών, εξαρτώνται από την επιλεγμένη υπηρεσία και τον λόγο ακύρωσης. 

Χρόνος επιστροφής των χρημάτων από μεταφορά κεφαλαίων

Ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε Παρόχου.

Οι επιστροφές παρέχονται ακριβώς όπως με την αρχική μέθοδο πληρωμής. 

Ακύρωση πληρωμής λογαριασμού 

Για οποιαδήποτε αλλαγή, ακύρωση, επιστροφή της πληρωμής πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία/οργανισμό στην οποία δώσατε εντολή να αποσταλούν τα χρήματα και βασίζονται πλήρως στις δικές τους πολιτικές και χρονοδιαγράμματα. Η Dog Payment Institution S.A. δεν εγγυάται την επιστροφή χρημάτων αφότου έχει γίνει εκτελεστή η πληρωμή.

Στοιχεία σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την εταιρεία βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας www.dog-pi.gr .