Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς κεφαλαίων

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων παρέχονται από την Dog Payment Institution A.E. (στο εξής «εταιρεία») 

Η εταιρεία έχει έδρα την Πανόρμου 119 Τ.Κ. 11524 Αθήνα Αμπελόκηποι και κατέχει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή. Η εταιρεία, σε συνεργασία με παρόχους ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων παρέχει τις Υπηρεσίες της ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα “αποστολής Χρημάτων” (Send Money) ή τη φόρμα «παραλαβής Χρημάτων» (receive Money), παρέχοντας τα χρήματα προς αποστολή και στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς σας, όπως απαιτείται και υπογράφοντας την φόρμα ή η αποστολή της φόρμας στο email που εσείς μας υποδείξατε , συναινείτε στην εκτέλεση της μεταφοράς χρημάτων με τους παρόντες όρους. Πριν την επιβεβαίωση της μεταφοράς χρημάτων, ενημερώνεστε για τον χρόνο εκτέλεσης της συναλλαγής/μεταφοράς, την προμήθεια που χρεώνεστε και για τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται από την εταιρεία στην συναλλαγή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας που ενημερώνεται με τα στοιχεία σας από τον αντιπρόσωπο, όπως εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων. Ο αποστολέας πρέπει να ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων του πλήρους ονόματος του αποστολέα, της χώρας αποστολής, του ονόματος του παραλήπτη, του κατά προσέγγιση ποσού και του μυστικού κωδικού εμβάσματος “Reference Number” και τυχόν άλλων όρων ή απαιτήσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν από το συγκεκριμένο κατάστημα του Αντιπροσώπου της εταιρείας.

Η νομοθεσία απαγορεύει στις εταιρείες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (Ιδρύματα Πληρωμών) να συνεργάζονται με συγκεκριμένα άτομα και χώρες. Η εταιρεία και οι πάροχοι της είναι υποχρεωμένη να ελέγχουν προσεκτικά όλες τις συναλλαγές και τις συγκρίνουν με λίστες ονομάτων που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και της Επιθεώρησης Διαθεσίμων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (OFAC). Αν παρατηρηθεί πιθανή συμφωνία ονομάτων, η εταιρεία ερευνά τη συναλλαγή ώστε να διαπιστωθεί αν το όνομα είναι όντως το ίδιο με το άτομο που αναφέρεται στη σχετική λίστα. Κατά καιρούς, ζητείται από τους πελάτες από την εταιρεία ή και από τον αντιπρόσωπο να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς τους και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως καθυστερούν ή ακυρώνουν τις συναλλαγές. Αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση για όλες τις συναλλαγές που εκτελούνται από την εταιρεία.

Όροι πληρωμής και ευθύνης

Η συναλλαγή (αποστολής) γίνεται στο πρόσωπο που η εταιρεία έχει υποδείξει μέσω των παρόχων της. Η εταιρεία και οι πάροχοι παράδοσης/απόδοσης των εμβασμάτων κρίνουν ότι δικαιούται να εισπράξει ο παραλήπτης αφού εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία η οι πάροχοι απόδοσης των χρημάτων να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Ο παραλήπτης είναι υποχρεωμένος να δώσει τα στοιχεία της συναλλαγής που απαιτούνται από την εταιρεία για την εκπλήρωση της συναλλαγής είναι ο μυστικός αριθμός συναλλαγής, το ποσό των χρημάτων που μεταφέρετε, το όνομα και το επώνυμο του αποστολέα και την χώρα από όπου στάλθηκε η εντολή. Η εταιρεία καθώς και οι συνεργαζόμενοι πάροχοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους απέναντί σας εφόσον το ποσό που μεταφέρεται έχει καταβληθεί στο άτομο ή στον τραπεζικό λογαριασμό που ζητήθηκε από τον αποστολέα με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής όπως ζητούνται και πιστοποίησε την ταυτότητά του κατάλληλα ως παραλήπτης ο οποίος ονομάστηκε από εσάς, μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (απόδειξη). Οι συνεργαζόμενοι Πάροχοι της εταιρείας εξετάζουν τα στοιχεία της συναλλαγής που αναφέρονται από τον παραλήπτη και τον τύπο ταυτότητας που επιδεικνύεται με την κατάλληλη προσοχή και υπάρχει περίπτωση να αρνηθούν την πληρωμή σε περίπτωση που υπάρχει λόγος αμφιβολίας της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ταυτοποίησης ή της κατάθεσης σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Είσαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσετε την ορθότητα, την πληρότητα και την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών που  παρέχετε προς την εταιρεία ή τον Αντιπρόσωπο. Επιπροσθέτως, πρέπει να φροντίζετε να εξασφαλίζετε ότι άλλα πρόσωπα, εκτός από τον παραλήπτη δεν θα αποκτήσουν γνώση των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων, όπως π.χ. το όνομά σας ή το όνομα του παραλήπτη σας, τον μυστικό αριθμό συναλλαγής (Reference Number) ή το χρηματικό ποσό που μεταφέρεται. Η εταιρεία συνιστά να μεταφέρετε χρηματικά ποσά μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την παροχή ή τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρώθηκαν με τη χρήση της Υπηρεσίας ή των ατόμων που επιλέξατε να αποστείλετε τα χρηματικά ποσά.

Σε περίπτωση που πιστεύετε πως τα στοιχεία της συναλλαγής σας έχουν κλαπεί ή αντιγραφεί ή ο παραλήπτης σας ξεγέλασε επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία. Πριν από την καταγγελία για μια τέτοια απώλεια, κλοπή ή ακατάλληλη χρήση θεωρείστε υπεύθυνος/η μόνο εάν:

  • Έχετε διαβιβάσει στοιχεία της συναλλαγής σε άλλα πρόσωπα, εκτός του παραλήπτη, γεγονός το οποίο συντέλεσε στην ακατάλληλη χρήση ή 
  • Δεν καταγγείλατε αμέσως την απώλεια, κλοπή ή ακατάλληλη χρήση ή 
  • Ενεργήσατε με πρόθεση την εξαπάτηση, με δόλο ή βαριά αμέλεια ή 
  • Ο παραλήπτης σας έχει εξαπατήσει.

Περιορισμοί εισερχομένων εξερχομένων εμβασμάτων “receive/send transaction”

Ενδέχεται η εταιρεία να αρνηθεί την παραλαβή ή και την απόδοση των χρημάτων αν δικαιολογημένα πιστεύει ότι:  με την εκτέλεση των οδηγιών σας υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης οιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα ή άλλης υποχρέωσης ή καθήκοντος το οποίο ισχύει ως προς την εταιρεία, με την εκτέλεση των οδηγιών σας ενδέχεται να εκτεθεί σε αγωγή ή ποινική δίωξη ή επιβολή άλλου συναφούς μέτρου από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή ρυθμιστικό σώμα, ή η εκτέλεση των οδηγιών σας ενδέχεται να σχετίζεται με τη διάπραξη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας ή και στον Αντιπρόσωπο της και θα προσπαθήσουν να σας ενημερώνουν  κατά το μέτρο του νόμου (εκτός και εάν αυτό απαγορεύεται) σχετικά με τους λόγους της άρνησής και για το πώς μπορείτε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα που είχαν σαν αποτέλεσμα την άρνησή των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας. 

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν αθετήσει την παρούσα σύμβαση εξαιτίας μη φυσιολογικών και μη δυνάμενων να προβλεφθούν συνθηκών εκτός του ελέγχου της στα πλαίσια των οποίων δεν είναι δυνατό να αποφύγει την αθέτηση της παρούσας σύμβασης παρά τις προσπάθειές προς το αντίθετο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία, πολιτικές αναταραχές, πόλεμο καθυστερήσεις ή κινητοποιήσεις εργαζομένων, απεργία, ανταπεργία, πανδημία ή εντολές από κυβερνητικές αρχές, βλάβη των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, προβλήματα με τα συνδεόμενα συστήματα ή δίκτυα, μηχανική βλάβη ή προβλήματα κατά την επεξεργασία δεδομένων ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου της εταιρείας ή  των υποχρεώσεων μας σύμφωνα με το Ελληνικό ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δίκαιο. Πρέπει να τηλεφωνήσετε ή να επικοινωνήσετε γραπτώς με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία ή να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από όπου αποστείλατε τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εάν διαπιστώσετε ότι η μεταφορά κεφαλαίων δεν πραγματοποιήθηκε κατά τον προσήκοντα τρόπο ή το ποσό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Δεν θα σας επιστραφούν χρήματα εάν καθυστερήσατε αδικαιολόγητα να ενημερώσετε την εταιρεία για το πρόβλημα και πάντως, σε κάθε περίπτωση εάν ενημερώσετε μετά την πάροδο 12 ή περισσοτέρων μηνών μετά την αποστολή του χρηματικού ποσού. Το μέγιστο ύψος της ευθύνης της εταιρείας απέναντί σας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό που στείλατε συν το αντίτιμο αποστολής που καταβάλλατε σε κάθε περίπτωση. Δεν υπέχει σε καμία ευθύνη η εταιρεία για ζημίες εκ τυχαίων συμβάντων, έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη ζημία ή έξοδα τα οποία υποστήκατε καθώς η παρούσα σύμβαση συνάπτεται με εσάς ως καταναλωτή, τυχόν επιχειρηματικές ζημίες ή έξοδα (όπως για παράδειγμα διαφυγόντα επιχειρηματικά κέρδη ή απολεσθείσες ευκαιρίες). Θα πρέπει επίσης να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις προειδοποιήσεις περί απάτης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας ή και σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου που ενημερώνουν περί εξαπάτησης και να ακολουθείτε τυχόν σχετικές οδηγίες. Εάν ζητήσετε από την εταιρεία να πληρώσει κάποιον ο οποίος αργότερα καθίσταται γνωστό ότι σας εξαπάτησε ή αθετεί τις υποχρεώσεις του προς εσάς, η εταιρεία, οι αντιπρόσωποι καθώς και οι πάροχοι της δεν φέρουν καμία ευθύνη ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού. Άτομο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης δεν αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα βάσει του Νόμου περί συμβάσεων (Δικαιώματα τρίτων μερών) του 1999 ή οιοδήποτε άλλο τρόπο εξαναγκασμού εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Καμία πρόβλεψη της παρούσας σύμβασης δεν περιορίζει την υπευθυνότητά της εταιρείας σε περίπτωση απάτης η βαριάς αμέλειας εκ μέρους της, ούτε αποκλείει ή περιορίζει την υπευθυνότητά της εταιρείας στο μέτρο που δεν είναι σε θέση να την αποκλείσει ή να την περιορίσει ενόψει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν με πρόθεση ή αμέλεια σας αποκαλύψατε στοιχεία που σχετίζονται με την συναλλαγή σε άλλα πρόσωπα πλην του παραλήπτη

Η Εταιρεία και οι Αντιπρόσωποί της ΔΕΝ δέχονται πιστωτικές κάρτες ή άλλο μέσω πληρωμών και παραλαμβάνουν ή αποδίδουν μόνο μετρητά. Η εταιρεία παραλαμβάνει ή αποδίδει χρήματα μόνο σε ευρώ. Επίσης, ούτε η Εταιρεία ή οι Αντιπρόσωποί της ή οι συνεργαζόμενοι Πάροχοι της ευθύνονται για ζημία που μπορεί να προκληθεί στον παραλήπτη από την μη πληρωμή, η οποία οφείλεται σε είσπραξη πληρωμής από την εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της ή των συνεργαζόμενων παρόχων της σε άλλη μορφή πληρωμής πλην των μετρητών ή για ζημία που μπορεί να προκληθεί στον παραλήπτη από το γεγονός ότι η μεταφορά χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η Εταιρεία ή οι Αντιπρόσωποί της ή οι συνεργαζόμενοι Πάροχοι της έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν την συγκεκριμένη πληρωμή. Η Εταιρεία ή οι Αντιπρόσωποί της ή οι συνεργαζόμενοι Πάροχοι της μπορούν να αρνηθούν την παροχή των  υπηρεσιών τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους προκειμένου να παρεμποδίσουν απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή προκειμένου να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, απόφαση δικαστηρίου ή απαίτηση οποιασδήποτε ρυθμιστικής ή κυβερνητικής αρχής.

Τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα για είσπραξη από τον παραλήπτη το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα κατά την οποία η εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της παρέλαβαν το ποσό των χρημάτων που μεταφέρθηκε και τα έξοδα συναλλαγής («Ημερομηνία Παραλαβής»), σύμφωνα με νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

Για μεταφορές χρημάτων που εκδίδονται σε έντυπη μορφή, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για μία ακόμη εργάσιμη ημέρα. Για: 

  • Μεταφορές χρημάτων που λαμβάνουν χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή 
  • Μεταφορές χρημάτων οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετατροπές συναλλάγματος μεταξύ του ευρώ και άλλου νομίσματος ενός από τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή 
  • Πιθανή διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων που δεν γίνεται σε ευρώ, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τον παραλήπτη, το αργότερο μέχρι το τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής.

Οι συνήθεις μεταφορές χρημάτων είναι συνήθως διαθέσιμες προς πληρωμή εντός ολίγων λεπτών, εκτός εάν επιλέξετε τις Υπηρεσίες όπως πχ (24 hours Delivery)  όπου τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα για είσπραξη από τον παραλήπτη εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής των χρημάτων αντίστοιχα. Ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις ή οι Υπηρεσίες να μην είναι διαθέσιμες με βάση ορισμένες προϋποθέσεις συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων του ποσού που αποστέλλεται, την χώρα προορισμού, την διαθεσιμότητα του νομίσματος, κανονιστικών ρυθμίσεων, των απαιτήσεων ταυτοποίησης, των ωρών λειτουργίας των Αντιπροσώπων των Παρόχων καθώς και της Εταιρείας, των διαφορών σε ζώνες ώρας, ή της επιλογής καθυστέρησης της μεταφοράς χρημάτων. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί τους οποίου η εταιρεία να μην γνωρίζει σε συγκεκριμένες χώρες αποστολής η παραλαβής.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας πρέπει να είστε ενήλικος/η. Το εφαρμοστέο δίκαιο απαγορεύει στους αποστολείς χρημάτων την επιχειρηματική δραστηριότητα με ορισμένα άτομα και χώρες και η εταιρεία δεν θα παρέχει την Υπηρεσία σε αυτά τα άτομα και τις χώρες.

Όσο αφορά τα έξοδα συναλλαγής/αποστολής καθώς και τις χρεώσεις τις οποίες πρέπει να πληρώσετε στην εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και τις λεπτομέρειες για την/τις μετατροπή/ες συναλλάγματος οι οποίες ισχύουν μπορείτε να τις βρείτε στο κατάστημα του αντιπροσώπου ή μέσω του website της εταιρείας (www.dog-pi.gr) πριν την διενέργεια της συναλλαγής. Συνήθως οι πληρωμές μεταφοράς χρημάτων γίνονται στο νόμισμα της χώρας προορισμού (σε κάποιες χώρες η πληρωμή είναι διαθέσιμη μόνο σε διαφορετικό νόμισμα). Η ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται κατά προσέγγιση και η εκάστοτε συγκεκριμένη ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται τη στιγμή κατά την οποία η μεταφορά χρημάτων έχει επιβεβαιωθεί στο σύστημα της εταιρείας. Το νόμισμα μετατρέπεται με την εκάστοτε τιμή συναλλάγματος της εταιρείας και των παρόχων της. Η εταιρεία υπολογίζει την ισοτιμία συναλλάγματός της βάσει των εμπορικά διαθέσιμων διατραπεζικών ισοτιμιών των παρόχων της συν ένα περιθώριο κέρδους για την ίδια. Οι περισσότερες ισοτιμίες συναλλάγματος προσδιορίζονται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει ένα διαχειριστικό τέλος από τις μεταφορές χρημάτων που δεν έχουν αποδοθεί εντός ενός έτους (365 ημέρες) από την ημερομηνία αποστολής.

Ο παραλήπτης μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα εάν επιλέξει να παραλάβει τα χρηματικά ποσά του αποστολέα σε λογαριασμό τραπέζης ή σε άλλη υπηρεσία πέραν των μετρητών στην χώρα προορισμού. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη προς τον αποστολέα ή τον παραλήπτη ή οποιοδήποτε κάτοχο λογαριασμού για οποιεσδήποτε περαιτέρω χρεώσεις, συναλλαγματικές ισοτιμίες για μετατροπή σε μη τοπικό νόμισμα, πράξεις ή παραλήψεις των παρόχων προορισμού ή των ενδιάμεσων παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των κατά τόπους τραπεζικών ή άλλων ιδρυμάτων. 

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή σε ένα κατάστημα Αντιπροσώπου της εταιρείας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +30-210-3005800 ή αποστέλλοντας email στο customer.service@dog-pi.gr με την ένδειξη ακύρωση και να σας δοθούν σχετικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να ακυρώσετε την συναλλαγή, εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά την ακύρωση η εταιρεία θα επιστρέψει όλο το ποσό της μεταφοράς χρημάτων, αφαιρώντας τα έξοδα μεταφοράς που προβλέπονται για την υπηρεσία που έχει προσφερθεί. Οι επιστροφές χρημάτων διαρκούν συνήθως έως και 10 εργάσιμες μέρες. Μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του βασικού ποσού της μεταφοράς χρημάτων στέλνοντας συστημένη γραπτή επιστολή στα γραφεία της εταιρείας ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς την εταιρεία ή να ζητήσετε την ακύρωση της συναλλαγής από το κατάστημα του Αντιπροσώπου της εταιρείας από το οποίο αποστείλατε τα χρήματα (εντολή) εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών. Η εταιρεία θα επιστρέψει τα έξοδα μεταφοράς κατόπιν γραπτού αιτήματός σας μέσω συστημένης γραπτής επιστολής στα γραφεία της εταιρείας, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση από τον αντιπρόσωπο από όπου πραγματοποιήθηκε το έμβασμα εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου όπως αυτό καθορίζεται ανωτέρω, με την επιφύλαξη ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου της εταιρείας ή των αντιπροσώπων της, ή των παρόχων της, όπως ρυθμιστικές απαιτήσεις, άσχημες καιρικές συνθήκες ή βλάβες τηλεπικοινωνιών κτλ. Η επιστροφή/ακύρωση/πληρωμή ορισμένων μεταφορών χρημάτων ενδέχεται να καθυστερήσουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των ισχυόντων νόμων. Αν κάποια μεταφορά δεν πραγματοποιήθηκε κατά τον προσήκοντα τρόπο ή το ποσό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, η εταιρεία θα ερευνήσει την περίπτωση για να ανακαλύψει που κατέληξαν τα χρήματα (και θα σας τηλεφωνήσει ή και θα σας ειδοποιήσει γραπτώς για το αποτέλεσμα της έρευνας) εάν αυτό ζητηθεί. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε κάποιο λάθος στα στοιχεία παραλήπτη που δώσατε, η εταιρεία θα προβεί σε εύλογη προσπάθεια να ανακτήσει τα χρήματα για λογαριασμό σας. Καμία από τις υπηρεσίες της εταιρείας δεν απαιτεί να έχετε είτε εσείς είτε ο παραλήπτης κάποια “κατάθεση” ή έναν καταθετικό λογαριασμό (ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία βοηθά κατά τη μεταφορά, εκτός από την τράπεζα παραλαβής στην περίπτωση αποστολής χρημάτων σε λογαριασμό) κατά οιονδήποτε χρόνο. Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο (και όσον αφορά τις σχέσεις και δοσοληψίες της εταιρείες με εσάς ενόψει της σύναψης της παρούσας σύμβασης), και θα επικοινωνήσει μαζί σας στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράπονα

Η εταιρεία θεωρεί καθήκον της να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς εσάς ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων ή παροχής συμβουλών μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς (συστημένο) στη διεύθυνση της εταιρείας που θα βρείτε ανηρτημένη στο διαδικτυακό της ιστότοπο. (www.dog-pi.gr) καθώς και ό΄λα τα στοιχεία της εταιρείας, όπως διεύθυνση, τηλέφωνα φάξ κτλ.     

Για οποιαδήποτε παράπονο ή σε περίπτωση που πιστεύετε πως έχει γίνει κάποιο σφάλμα ή έχετε κάποια ερώτηση για τις υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από όπου πραγματοποιήσατε το έμβασμα. Η εταιρεία θα εξετάσει το αίτημα σας και θα σας ενημερώσει τακτικά για την πρόοδο του. Η εταιρεία θα σας στείλει μια βεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα παραληφθεί το παράπονό σας. Η βεβαίωση αυτή θα περιέχει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιπλέον τον αριθμό αναφοράς (Q code), ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περαιτέρω επικοινωνίες σας με την εταιρεία και η ίδια θα σας στείλει την τελική απαντητική επιστολή εντός 8 εβδομάδων από την λήψη του παραπόνου σας είτε με συστημένη επιστολή είτε με την χρήση του email που έχετε δώσει. Εάν δεν λάβετε την τελική απάντηση της εταιρείας μετά από 8 εβδομάδες ή εάν δεν είστε ευχαριστημένοι από αυτήν, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σχετικά με εν λόγω ζήτημα σε κάποιο ανεξάρτητο σώμα διαχείρισης παραπόνων. Ενδεικτικά εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με την απόφαση που προτείνεται από την εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή το Συνήγορο του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 144, 14471, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. 2106460862, 2106460814, φαξ: 2106460414, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr,  site: http://www.synigoroskatanaloti.gr 

για λεπτομέρειες των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε δείτε την σχετική διαδικασία παραπόνων

Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς

 Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας, επικοινωνείτε μαζί της ή συμμετέχετε στα προγράμματα κληρώσεων ή στα προγράμματα αφοσίωσης  της εταιρείας (customer loyalty card), η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως ορίζεται στο παρόν έντυπο/στις ηλεκτρονικές φόρμες αίτησης) και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσει μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας μαζί της. Η εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία σας, πληροφορίες σχετικά με μεταφορές χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών, συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της εταιρείας, προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών της και επιλογές μάρκετινγκ. Για τη διεξαγωγή μιας μεταφοράς χρημάτων, είσαστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταφοράς με σκοπό να συμμορφωθεί η εταιρεία με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, η εταιρεία δεν θα σας επιτρέψει τη διεξαγωγή μεταφοράς χρημάτων. Εκτός από τις προσωπικές σας πληροφορίες, η εταιρεία συλλέγει επίσης προσωπικές πληροφορίες από το άτομο στο οποίο αποστέλλετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, καθώς και από τους αντιπροσώπους της, τους παρόχους υπηρεσιών της, τους επιχειρηματικούς εταίρους της, εταιρείες επαλήθευσης ταυτότητας, εταιρείες διαχείρισης πληρωμών και κινδύνων απάτης, φορείς επιβολής του νόμου και πηγές εμπορικών και δημόσιων δεδομένων.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς

Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μεταφορών χρημάτων και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς όπως απαιτείται από τις συμβάσεις που η εταιρεία έχει μαζί σας

Νόμιμοι σκοποί και σκοποί συμμόρφωσης 

Για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για τη συμμόρφωση κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις (Γνώρισε τον πελάτη σου “Γ.Τ.Π.”), όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για την επικύρωση και τον έλεγχο της ταυτότητάς σας, καθώς και η χρήση τρίτων που βοηθούν την εταιρεία για την επίτευξή τους.

Νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αναλύσει και να βελτιώσει την ποιότητα, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, των τοποθεσιών, των υπηρεσιών, της υποστήριξης και των διαδικασιών της, για την εκτέλεση απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για να την βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την απάτη και την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της πρόληψης και της δίωξης περιπτώσεων απάτης και κλοπής, καθώς και για την αποτροπή παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης των υπηρεσιών της. Η εταιρεία διεξάγει και αναλύει τις πληροφορίες που διατηρεί για την καλύτερη κατανόηση των πελατών της και των συναλλαγών τους, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων που την βοηθούν να προσαρμόσει το μάρκετινγκ, να εξατομικεύσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να την βοηθήσουν να προβλέψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, καθώς και για τη διαχείριση του προγράμματος αφοσίωσης της εταιρείας.

Περιπτώσεις στις οποίες έχουμε την άδειά σας

Στις περιπτώσεις όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την από μέρους της εταιρείας χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για συγκεκριμένο σκοπό ή δραστηριότητες. Ανάλογα με τις επιλογές σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε, η εταιρεία μπορεί να σας αποστέλλει μηνύματα μάρκετινγκ και προσφορών μέσω email, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων και άλλων καναλιών επικοινωνίας.

Ενδεχόμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Αν υπάρχει εύλογη ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, η εταιρεία θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σας στους ακόλουθους τύπους οργανισμών ή φορέων: επιχειρηματικοί εταίροι, που διευκολύνουν τις υπηρεσίες ή τη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων που ζητήσατε, πάροχοι υπηρεσιών, φορείς διεκπεραίωσης πληρωμών, τραπεζικοί συνεργάτες και φορείς επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση για την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την ικανοποίηση πελατών εκ μέρους μας, πάροχοι υπηρεσιών και φορείς επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση προκειμένου να μας βοηθήσουν να επικυρώσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς, καθώς και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την απάτη και την ταυτότητα. Επίσης η εταιρεία θα αποκαλύψει  προσωπικές σας πληροφορίες παγκοσμίως, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε ρυθμιστικές και οικονομικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της εταιρείας ή άλλων.

Εμβάσματα σε Τρίτες Χώρες “Διεθνής μεταφορά” 

Η εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει τις πληροφορίες σας σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ ή άλλων Χωρών, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις ρυθμιστικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και κυβερνητικούς φορείς. Επιπλέον, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα ζητηθεί στην εταιρεία να κοινοποιήσει ορισμένες ή και όλες οι προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς επεξεργάζονται στο κέντρο δεδομένων της εταιρείας προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι προσωπικές πληροφορίες σας γίνονται στην Ελλάδα και προστατεύονται από κατάλληλες συμβατικές ρήτρες ή άλλους εγκεκριμένους από την Ελλάδα και την ΕΕ οργανισμούς, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. 

Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες σας διατηρούνται σύμφωνα με τα νόμιμα θεσπισμένα χρονικά διαστήματα τα οποία περιέχονται στους κανονισμούς που ισχύουν για τις οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλους νόμους που ισχύουν για την εταιρεία. Διαφορετικά, η εταιρεία θα διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να τις διατηρήσει προκειμένου να προστατεύσει η και να υπερασπιστεί την νομικής της κατάσταση. 

Τα δικαιώματά σας

 Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν η εταιρεία επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας δωρεάν. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο ορισμένων πληροφοριών που έχετε παράσχει στην εταιρεία για σκοπούς στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή όπου απαιτείται η από μέρους της εταιρείας χρήσης αυτών. Η εταιρεία ενδέχεται να σας χρεώσει ένα εύλογο τέλος για την παροχή των πληροφοριών, ή να μην προβεί σε καμία ενέργεια όσον αφορά το αίτημά σας, εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε την από μέρους μας αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ σε εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι ατελείς, ανακριβείς ή μη ενημερωμένες. Έχετε το δικαίωμα σε μερικές περιπτώσεις να ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με εσάς, τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων των πληροφοριών σας και επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες η από μέρους μας χρήση προορίζεται για επιχειρηματικούς σκοπούς, να αντιταχθείτε σε κάποιες χρήσεις τους. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όποτε και εάν το θελήσετε. Όταν η εταιρεία λαμβάνει ένα αίτημα, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθευθεί η ταυτότητά σας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε είτε με την εταιρεία στους αριθμούς τηλεφώνου που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας καθώς και στα email που σας παρέχονται. Η εταιρεία θα προσπαθήσει να απαντήσει στο αίτημά σας μέσα σε ένα 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος σας, αλλά ενδέχεται να έχει το δικαίωμα να επεκτείνει αυτό το χρονικό διάστημα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η εταιρεία θα συμμορφωθεί με το αίτημά σας στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο απάντησης στο αίτημά σας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο γραπτώς, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων “DPO” στη διεύθυνση dpo.officer@dog-pi.gr.  Η εταιρεία θα διερευνήσει το παράπονό σας και θα σας απαντήσει γραπτώς ότι το αίτημα παραλήφθηκε το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες και συνήθως μέσα σε 30-45 ημέρες από την παραλαβή του θα υπάρξει απάντηση στο ερώτημα σας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να υποβάλετε παράπονα στην αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε διένεξη θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων Αθηνών.

Εταιρικά στοιχεία/στοιχεία επικοινωνίας

DOG PAYMENT INTITUTION A.E.

Πανόρμου 119 Αθήνα Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: +30 210 3005800 Δευτέρα έως Παρασκευή 9 πμ – 17:00 μμ. Email: info@dog-pi.gr customer.service@dog-pi.gr  dpo@dog-pi.gr site: www.dog-pi.gr.  

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Dog Payment Institution Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Είμαστε ένα “ίδρυμα πληρωμών” εγκεκριμένο και υπαγόμενο ρυθμιστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Ελλάδα. Το μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx  

Ξεχωριστές Συμφωνίες

Η Dog Payment Institution A.E. προσφέρει διαφορετικές και από διαφορετικούς παρόχους προς τους παραλήπτες, διεπόμενη με κάθε μια από διαφορετική σύμβαση. Η Dog Payment Institution A.E. χρεώνει ξεχωριστά τις υπηρεσίες αυτές και θα χρησιμοποιήσει συναλλαγματική ισοτιμία της επιλογής της εάν και εφόσον τίθεται ζήτημα αλλαγής νομίσματος.